•  

Kontaktné informácie

Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Digital Park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

 

Telefon: +421 257 102 821

Fax: +421 257 102 820

Email: gap@colonnade.sk

www.colonnade.sk

 

IČO: 50 013 602

DIČ: 4120026471

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Po, vložka 591/V

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

02/5710 2821
Zavoláme Vám späť
Napíšte nám